LVN Trading

Posted on May 29, 2023Read on Mirror.xyz

Hướng dẫn Dymension testnet

Về Dymension

Dymension là một mạng gồm các modular blockchains có thể triển khai dễ dàng được gọi là RollApps. Trung tâm của mạng Dymension là Dymension Hub, cung cấp sự đồng thuận, bảo mật và thanh khoản cho RollApps.

RollApps

RollApps là các native blockchains được xây dựng bằng RDK (Dymension's RollApp Development Kit) dựa trên SDK Cosmos. Các nhà phát triển RollApp có thể chọn bất kỳ cài đặt cần thiết nào cho logic kinh doanh của họ, chọn native token của họ và môi trường ứng dụng cần thiết cho một blockchain cụ thể.

Nói một cách đơn giản, Dymension là Layer2 cho khả năng mở rộng của Cosmos.

Đầu tư

02/2023, dự án đã huy động được 6,7 triệu đô la tiền tài trợ. Big Brain Holdings, Stratos, Matchbox, Cogitent Venture và những công ty khác đã tham gia vào vòng tài trợ này.

https://www.theblock.co/post/210093/modular-blockchain-dymension-raises-6-7-million-in-private-token-round

Hướng dẫn Dymension testnet

1, Cài đặt ví Keplr

https://www.keplr.app/

2, Faucet testnet token

Vào link bên dưới và kết nối ví, đồng ý thêm mạng mới vào ví.

https://portal.dymension.xyz/ibc

Sau đó chuyển qua mạng Dymension Hub 35-C, copy địa chỉ ví.

Vào disord:

https://discord.gg/dymension

Tìm channel #faucet và nhập theo cú pháp: $request địa-chỉ-ví 35c-hub

3, IBC transfers

Quay lại Dymension website, vào tab IBC, chọn bất kì chain nào hiển thị bên dưới.

Ví dụ mình chọn RollApp X 35-C, và đồng ý thêm chain mới này vào ví Keplr

Sau đó nhập số lượng và đồng ý Transfer

4, Stake

Vào tab Stake, kéo xuống dưới 1 chút và lựa chọn Validator, sau đó click “Delegate”

Nhập số lượng token và tiếp tục click “Delegate”.

Sau đó 1 vài ngày ae có thể test thêm các tính năng còn lại như Redelagate, Undelagate, Withdraw.

5, Feedback

Vào channel #35c-feedback… trong discord và để lại feedback của ae sau khi trải nghiệm testnet dự án.

Sau đó comment địa chỉ ví vào tweet này

https://twitter.com/dymension/status/1626587269246382085

Done!

Sau cùng, đừng quên tham gia channel telegram của mình để được cập nhật những hoạt động mới nhất của các dự án tiềm năng có cơ hội airdrop!

https://t.me/lvntestnet